Priser

01

Grunnpriser

Timepris

Vi kan bestilles for oppdrag som er basert på timer eller dager. Fast pris kan gis for helt konkrete og spesifiserte oppgaver.

Dagspris

Vi har mulighet til å tilby daglige priser på lengre prosjekter eller oppgaver. 

Fast Pris

Noen ganger kan vi tilby en fast pris i stedet for å jobbe med timer / dager. En fast pris for et oppdrag krever et meget godt spesifisert oppgave, og fast pris er gitt basert på estimert tidsforbruk.

02
Logoer

Faste Priser

Logo i sort/hvitt:

Ubegrenset revisjonsrunder inkludert

Logo i farger:

Ubegrenset revisjonsrunder inkludert

03
Nettsteder

Faste Priser

Liten Nettside

Middels Nettside

Avansert Nettside